Förordning (2007:830) med instruktion för Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor

2 av 16 paragrafer (13 %) har ändrats i förordning (2007:830) med instruktion för Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1024). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-19


1 §

  Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor har till uppgift att pröva frågor om tvister om tillämpningen av avtalet den 31 januari 1986 om ersättning vid personskada (PSA).
Skiljenämnden prövar också överklaganden av beslut av Kammarkollegiet enligt
   1. lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m.,
   2. förordningen (SKOLFS 1991:47) om ersättning vid personskada till elev i viss gymnasieskolutbildning,
   3. den upphävda förordningen (AMSFS 1992:5) om ersättning vid ideell skada till elev i arbetsmarknadsutbildning m.m., och
   4. förordningen (1998:1785) om ersättning vid skada till deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program m.m.

Nämnden prövar även andra frågor i den utsträckning det framgår av avtal, andra författningar eller beslut.
Förordning (2014:124)

16 §

  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 9 § andra stycket får dock inte överklagas. Förordning (2018:1024)

Whoops, looks like something went wrong.