Förordning (2007:833) med instruktion för Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd

2 av 14 paragrafer (14 %) har ändrats i förordning (2007:833) med instruktion för Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd sedan utfärdandet (t.om. SFS 2010:562). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-03


4 §

  Statens tjänstepensionsverk utför administrativa och handläggande uppgifter åt myndigheten. Förordning (2010:562)

9 §

  Myndigheten ska lämna underrättelse om sina beslut till Statens tjänstepensionsverk samt till Arbetsgivarverket eller, när det gäller arbetstagare hos riksdagen eller dess myndigheter, till riksdagsförvaltningen. Underrättelse om beslut enligt 1 § första stycket 1 ska även lämnas till den myndighet där arbetstagaren är anställd.
Förordning (2010:562)