Förordning (2007:908) med instruktion för Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar

1 av 12 paragraf (8 %) har ändrats i förordning (2007:908) med instruktion för Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar sedan utfärdandet (t.om. SFS 2017:1092). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-08


4 a §

  Kammarkollegiet utför administrativa och handläggande uppgifter åt myndigheten. Förordning (2017:1092)