Förordning (2007:911) med instruktion för Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

1 av 9 paragraf (11 %) har ändrats i förordning (2007:911) med instruktion för Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering sedan utfärdandet (t.om. SFS 2012:16). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-17


1 §

  Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering ska främja, stödja och genom forskning genomföra
   1. uppföljning och utvärdering av den arbetsmarknadspolitiska verksamheten,
   2. studier av arbetsmarknadens funktionssätt,
   3. utvärdering av effekter av olika reformer och åtgärder inom utbildningsväsendet,
   4. utvärdering av effekterna på arbetsmarknaden av åtgärder inom utbildningsväsendet, och
   5. utvärdering av socialförsäkringens effekter på arbetsmarknaden.

Med utvärdering avses både effektutvärdering och processutvärdering. Myndigheten ska särskilt fokusera på de samlade effekterna av den arbetsmarknadspolitiska verksamheten och de utbildningspolitiska reformerna samt de särskilda uppdrag som regeringen fattar beslut om inom dessa områden. I uppföljnings- och utvärderingsarbetet ska effekterna för kvinnor och män särskilt belysas.

Myndigheten ska sprida information om resultaten av sina uppföljningar, utvärderingar och studier till andra myndigheter och intressenter. Förordning (2012:16)

Whoops, looks like something went wrong.