Tillkännagivande (2007:934) om de EG-bestämmelser som kompletteras av epizootilagen (1999:657)

0 av 0 paragrafer har ändrats i tillkännagivande (2007:934) om de EG-bestämmelser som kompletteras av epizootilagen (1999:657) sedan utfärdandet.

Tillkännagivande (2007:934) om de EG-bestämmelser som kompletteras av epizootilagen (1999:657) upphävdes 2019-11-22 genom SFS 2019:714


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i tillkännagivande (2007:934) om de EG-bestämmelser som kompletteras av epizootilagen (1999:657) .