Förordning (2007:949) med instruktion för Internationella programkontoret för utbildningsområdet

4 av 12 paragrafer (33 %) har ändrats i förordning (2007:949) med instruktion för Internationella programkontoret för utbildningsområdet sedan utfärdandet (t.om. SFS 2010:69). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2007:949) med instruktion för Internationella programkontoret för utbildningsområdet upphävdes 2011-01-01 genom SFS 2010:1773


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-03


2 §

  Myndigheten ska inom sitt verksamhetsområde enligt 1 §
   1. främja svenskt deltagande i programmen,
   2. informera och ge råd om programmen,
   3. redovisa och analysera omfattningen och utvecklingen av programmen,
   4. handlägga projektansökningar och i förekommande fall besluta om projektbidrag,
   5. följa upp, analysera och sprida resultat och andra
erfarenheter från   projekten,
   6. följa upp användningen av bidrag,
   7. samverka med berörda myndigheter och organisationer, och
   8. ha kontakt med Europeiska kommissionen och institutioner i andra länder. Förordning (2010:69)

4 §

  Myndigheten får inom ramen för sin verksamhet ta emot uppdrag från Europeiska kommissionen, Nordiska ministerrådet och Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida), om kostnaderna för sådana uppdrag kan täckas av befintliga resurser eller genom bidrag från kommissionen, Nordiska ministerrådet eller Sida. Förordning (2010:69)

9 §

  Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101) och internrevisionsförordningen (2006:1228).
Förordning (2008:985)

10 §

  Utöver de bidrag som myndigheten får genom avtal mellan regeringen och Europeiska kommissionen om nationella programkontor, kan myndigheten begära bidrag från kommissionen för särskilda aktiviteter.
Förordning (2010:69)