Förordning (2007:990) med instruktion för Högskolans avskiljandenämnd

2 av 9 paragrafer (22 %) har ändrats i förordning (2007:990) med instruktion för Högskolans avskiljandenämnd sedan utfärdandet (t.om. SFS 2012:721). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-11-30


1 §

  Högskolans avskiljandenämnd har till uppgift att pröva frågor om avskiljande av
   1. studenter från högskoleutbildning enligt bestämmelser i högskolelagen (1992:1434) och förordningen (2007:989) om avskiljande av studenter från högskoleutbildning, och
   2. studerande i utbildning inom yrkeshögskolan enligt bestämmelser i lagen (2009:128) om yrkeshögskolan och förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan.
Förordning (2009:137)

6 §

  Universitetskanslersämbetet upplåter lokaler och sköter administrativa, föredragande och handläggande uppgifter åt nämnden. Förordning (2012:721)