Förordning (2008:1085) med instruktion för Kompetensrådet för utveckling i staten

1 av 11 paragraf (9 %) har ändrats i förordning (2008:1085) med instruktion för Kompetensrådet för utveckling i staten sedan utfärdandet (t.om. SFS 2011:1155). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2008:1085) med instruktion för Kompetensrådet för utveckling i staten upphävdes 2013-01-01 genom SFS 2012:657


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-04


11 §

  Myndigheten ska ta ut avgifter för den verksamhet som avses i 2 § 3 och de utbildningar som avses i 3 §. Myndigheten ska också ta ut avgifter för stödinsatser till myndigheter, dock inte för generella insatser inom projektet om offentligt etos - en god förvaltningskultur.

Myndigheten får besluta om avgifternas storlek och disponera avgiftsinkomsterna. Förordning (2011:1155)