Förordning (2008:1102) om INCF-sekretariatet

1 av 4 paragraf (25 %) har ändrats i förordning (2008:1102) om INCF-sekretariatet sedan utfärdandet (t.om. SFS 2010:1792). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-11-29


1 §

  Vid Karolinska institutet finns ett sekretariat för INCF (International Neuroinformatics Coordinating Facility).
Förordning (2010:1792)