Förordning (2008:1380) med instruktion för Vägverket

2 av 19 paragrafer (11 %) har ändrats i förordning (2008:1380) med instruktion för Vägverket sedan utfärdandet (t.om. SFS 2009:1450). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2008:1380) med instruktion för Vägverket upphävdes 2010-04-01 genom SFS 2010:185


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-19


1 §

  Vägverket ska verka för att de transportpolitiska målen uppnås. Verket ska i sitt arbete ha ett trafikslagsövergripande synsätt. Förordning (2009:1450)

13 §

  Fråga om upprättande av en nationell plan för transportinfrastruktur beslutas av styrelsen.
Förordning (2009:242)

Whoops, looks like something went wrong.