Förordning (2008:1401) med instruktion för Diskrimineringsombudsmannen

1 av 10 paragraf (10 %) har ändrats i förordning (2008:1401) med instruktion för Diskrimineringsombudsmannen sedan utfärdandet (t.om. SFS 2011:169). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-11-30


9 §

  Har upphävts genom förordning (2011:169)