Förordning (2008:1411) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse

6 av 7 paragrafer (86 %) har ändrats i förordning (2008:1411) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse sedan utfärdandet (t.om. SFS 2011:953). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-19


2 §

  Har upphävts genom förordning (2011:953)

3 §

  Har upphävts genom förordning (2011:953)

4 §

  Har upphävts genom förordning (2011:953)

5 §

  Har upphävts genom förordning (2011:953)

6 §

  Har upphävts genom förordning (2009:1371)

7 §

  Har upphävts genom förordning (2011:953)

Whoops, looks like something went wrong.