Förordning (2008:142) om ekodesign i fråga om förkopplingsdon till lysrör

0 av 4 paragrafer (0 %) har ändrats i förordning (2008:142) om ekodesign i fråga om förkopplingsdon till lysrör sedan utfärdandet.

Förordning (2008:142) om ekodesign i fråga om förkopplingsdon till lysrör upphävdes 2012-01-01 genom SFS 2011:1143


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i förordning (2008:142) om ekodesign i fråga om förkopplingsdon till lysrör .