Förordning (2008:30) om detaljhandel med nikotinläkemedel

2 av 5 paragrafer (40 %) har ändrats i förordning (2008:30) om detaljhandel med nikotinläkemedel sedan utfärdandet (t.om. SFS 2009:660). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2008:30) om detaljhandel med nikotinläkemedel upphävdes 2009-11-01 genom SFS 2009:929


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-12


2 §

  För att Apotekens Service Aktiebolag ska kunna föra statistik över försäljningen av nikotinläkemedel, ska den som bedriver detaljhandel med sådana läkemedel kvartalsvis lämna uppgifter till bolaget om varje nikotinläkemedel som sålts föregående kvartal.

Uppgifterna ska innehålla information om
   1. försäljningsställets namn och adress, eller om verksamhetetsutövaren saknar fast driftställe i Sverige, namn eller firma samt postadress,
   2. Vilket kvartal uppgifterna avser,
   3. läkemedlets namn,
   4. läkemedelsform,
   5. styrka,
   6. förpackningsstorlek,
   7. antalet sålda förpackningar.

De uppgifter som anges i andra stycket ska vara Apotekets Service Aktiebolag tillhanda senast en månad efter varje kvartals utgång. Förordning (2009:660)

3 §

  Har upphävts genom förordning (2009:660)

Whoops, looks like something went wrong.