Förordning (2008:347) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.

2 av 3 paragrafer (67 %) har ändrats i förordning (2008:347) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:1068). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-19


1 §

  I denna förordning finns föreskrifter om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.

Med region avses i denna förordning även kommun som inte ingår i en region. Förordning (2019:1068)

2 §

  Migrationsverket ska till berörd region lämna uppgifter om utlänningar som omfattas av lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. och som har etablerat boende inom regionen eller som i annat fall vistas inom regionen.

Uppgifter enligt första stycket ska avse namn, födelsedatum, adress, språk, hemland, ärendenummer hos Migrationsverket och, i förekommande fall, telefonnummer och e-postadress samt familjemedlemmar. Förordning (2019:1068)

Whoops, looks like something went wrong.