Tillkännagivande (2008:39) av avtal mellan Systembolaget Aktiebolag och staten

0 av 18 paragrafer (0 %) har ändrats i tillkännagivande (2008:39) av avtal mellan Systembolaget Aktiebolag och staten sedan utfärdandet.

Tillkännagivande (2008:39) av avtal mellan Systembolaget Aktiebolag och staten upphävdes 2011-06-27 genom SFS 2011:789


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i tillkännagivande (2008:39) av avtal mellan Systembolaget Aktiebolag och staten .