Förordning (2008:390) med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten

1 av 29 paragraf (3 %) har ändrats i förordning (2008:390) med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten sedan utfärdandet (t.om. SFS 2008:633). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2008:390) med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten upphävdes 2010-01-01 genom SFS 2009:1216


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-03


9 §

  Specialpedagogiska skolmyndigheten ska samverka med Statens skolverk, Statens skolinspektion samt andra myndigheter med ansvar för handikappfrågor i syfte att nå de utbildnings- och handikappolitiska målen inom skolområdet.

Myndigheten ska samråda med de organisationer som företräder personer med funktionshinder. Förordning (2008:633)