Fjärrvärmeförordning (2008:526)

3 av 8 paragrafer (38 %) har ändrats i fjärrvärmeförordning (2008:526) sedan utfärdandet (t.om. SFS 2014:446). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-19


1 a §

  Energimarknadsinspektionen får meddela närmare föreskrifter om mätning av mängden levererad värmeenergi och om rapportering av mätresultaten till kunden enligt 6 a § första- tredje styckena fjärrvärmelagen (2008:263).
Förordning (2012:600)

1 b §

  Energimarknadsinspektionen får meddela närmare föreskrifter om debitering av kunden enligt 6 b § första och andra styckena fjärrvärmelagen (2008:263).
Förordning (2012:600)

6 §

  Fjärrvärmenämnden vid Statens energimyndighet ska fullgöra de uppgifter som åligger den myndighet som medlar enligt fjärrvärmelagen (2008:263). Förordning (2014:446)

Whoops, looks like something went wrong.