Förordning (2008:553) om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands

2 av 5 paragrafer (40 %) har ändrats i förordning (2008:553) om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands sedan utfärdandet (t.om. SFS 2015:313). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


2 §

  Beslut om att inleda eller avsluta katastrofmedicinska insatser fattas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Förordning (2008:1027)

3 §

  Socialstyrelsen ska, i nära samverkan med övriga berörda myndigheter och organisationer, göra sådana förberedelser att styrelsen inom sitt område, i en situation då en katastrofmedicinsk insats ska genomföras utomlands, med kort varsel kan stödja utlandsmyndigheter och nödställda.
Förordning (2015:313)

Whoops, looks like something went wrong.