Förordning (2008:556) om statsbidrag till internationell och interkulturell kulturverksamhet

0 av 10 paragrafer (0 %) har ändrats i förordning (2008:556) om statsbidrag till internationell och interkulturell kulturverksamhet sedan utfärdandet.

Förordning (2008:556) om statsbidrag till internationell och interkulturell kulturverksamhet upphävdes 2013-01-01 genom SFS 2012:517


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i förordning (2008:556) om statsbidrag till internationell och interkulturell kulturverksamhet .