Förordning (2008:560) om varningstext på magnetleksaker

0 av 7 paragrafer (0 %) har ändrats i förordning (2008:560) om varningstext på magnetleksaker sedan utfärdandet.

Förordning (2008:560) om varningstext på magnetleksaker upphävdes 2009-06-01 genom SFS 2009:388


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i förordning (2008:560) om varningstext på magnetleksaker .