Förordning (2008:57) om den Europeiska flyktingfonden och den Europeiska återvändandefonden för perioden 2008-2013

0 av 4 paragrafer (0 %) har ändrats i förordning (2008:57) om den Europeiska flyktingfonden och den Europeiska återvändandefonden för perioden 2008-2013 sedan utfärdandet.

Förordning (2008:57) om den Europeiska flyktingfonden och den Europeiska återvändandefonden för perioden 2008-2013 upphävdes 2015-02-01 genom SFS 2014:1538


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i förordning (2008:57) om den Europeiska flyktingfonden och den Europeiska återvändandefonden för perioden 2008-2013 .