Förordning (2008:612) med instruktion för Statens skolverk

0 av 12 paragrafer (0 %) har ändrats i förordning (2008:612) med instruktion för Statens skolverk sedan utfärdandet.

Förordning (2008:612) med instruktion för Statens skolverk upphävdes 2010-01-01 genom SFS 2009:1214


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i förordning (2008:612) med instruktion för Statens skolverk .