Tillkännagivande (2008:638) om de EG-bestämmelser som kompletteras av livsmedelslagen (2006:804)

0 av 0 paragrafer har ändrats i tillkännagivande (2008:638) om de EG-bestämmelser som kompletteras av livsmedelslagen (2006:804) sedan utfärdandet.

Tillkännagivande (2008:638) om de EG-bestämmelser som kompletteras av livsmedelslagen (2006:804) upphävdes 2009-06-09 genom SFS 2009:621


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i tillkännagivande (2008:638) om de EG-bestämmelser som kompletteras av livsmedelslagen (2006:804) .