Förordning (2008:694) med instruktion för Lantmäteriet

1 av 26 paragraf (4 %) har ändrats i förordning (2008:694) med instruktion för Lantmäteriet sedan utfärdandet (t.om. SFS 2008:1035). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2008:694) med instruktion för Lantmäteriet upphävdes 2010-01-01 genom SFS 2009:946


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


7 §

  För att säkerställa att totalförsvarets krav beaktas i den fredstida verksamheten ska Lantmäteriet samråda med Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och övriga berörda totalförsvarsmyndigheter.
Förordning (2008:1035)

Whoops, looks like something went wrong.