Förordning (2008:748) med instruktion för Svenska institutet för europapolitiska studier

3 av 5 paragrafer (60 %) har ändrats i förordning (2008:748) med instruktion för Svenska institutet för europapolitiska studier sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:643). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


1 §

  Svenska institutet för europapolitiska studier ska
   1. ta fram forskningsbaserade analyser och annat underlag i frågor om utvecklingen av Europeiska unionen och Sveriges europapolitik,
   2. göra analyser och underlag tillgängliga för regeringen och övriga aktörer i den politiska beslutsprocessen i Sverige och självständigt och objektivt bidra till en allsidig belysning av aktuella europapolitiska frågor,
   3. delta i internationellt utbyte inom sitt verksamhetsområde, och
   4. tillhandahålla utbildningar i ämnen som rör Europeiska unionen som en del av kompetensförsörjningen i offentlig verksamhet. Förordning (2013:1005)

3 §

  Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst tio ledamöter. Förordning (2019:643)

5 §

  Svenska institutet för europapolitiska studier får ta ut avgifter upp till full kostnadstäckning för den verksamhet som myndigheten bedriver enligt 1 § 4 och disponera intäkterna i verksamheten. Förordning (2014:1100)

Whoops, looks like something went wrong.