Förordning (2008:770) om tillsynsmyndighet för kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik

2 av 2 paragrafer (100 %) har ändrats i förordning (2008:770) om tillsynsmyndighet för kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik sedan utfärdandet (t.om. SFS 2010:1612). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-19


1 §

  Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet enligt lagen (2008:475) om kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik. Förordning (2010:1612)

2 §

  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter
   1. om avgifter för tillsyn enligt lagen (2008:475) om kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik och enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen,
   2. för verkställighet av lagen. Förordning (2010:1612)