Förordning (2008:808) med kompletterande föreskrifter till EG:s delgivningsförordning

4 av 7 paragrafer (57 %) har ändrats i förordning (2008:808) med kompletterande föreskrifter till EG:s delgivningsförordning sedan utfärdandet (t.om. SFS 2013:983). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


2 §

  Länsstyrelsen i Stockholms län är mottagande organ enligt artikel 2.2 i EG:s delgivningsförordning med behörighet att ta emot handlingar i mål och ärenden från en annan medlemsstat. Förordning (2013:983)

4 §

  Om handlingar har översänts till Länsstyrelsen i Stockholms län i dess egenskap av mottagande organ på något annat sätt än genom post, bud eller telefax, behöver länsstyrelsen inte delge eller låta delge handlingarna. Detta gäller dock inte, om det har träffats en överenskommelse i det enskilda fallet och handlingarna har översänts enligt överenskommelsen. Förordning (2013:983)

5 §

  Handlingar som har översänts till Länsstyrelsen i Stockholms län i dess egenskap av mottagande organ behöver länsstyrelsen delge eller låta delge endast om det i artikel 4.3 i EG:s delgivningsförordning angivna standardformuläret är ifyllt på svenska eller engelska. Förordning (2013:983)

6 §

  Länsstyrelsen i Stockholms län är central enhet enligt artikel 3 i EG:s delgivningsförordning.
Förordning (2013:983)

Whoops, looks like something went wrong.