Lag (2008:812) om statliga garantier till insättare i utländska instituts filialer i Sverige

1 av 2 paragraf (50 %) har ändrats i lag (2008:812) om statliga garantier till insättare i utländska instituts filialer i Sverige sedan utfärdandet (t.om. SFS 2011:206). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-16


2 §

  Om det finns synnerliga skäl får regeringen avvika från vad som föreskrivs om avgifter i 6 kap. 4 § budgetlagen (2011:203).
Lag (2011:206)