Förordning (2008:850) med instruktion för Prövningsnämnden för stöd till kreditinstitut

2 av 10 paragrafer (20 %) har ändrats i förordning (2008:850) med instruktion för Prövningsnämnden för stöd till kreditinstitut sedan utfärdandet (t.om. SFS 2015:1040). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2008:850) med instruktion för Prövningsnämnden för stöd till kreditinstitut upphävdes 2016-07-01 genom SFS 2016:816


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-26


1 §

  Prövningsnämnden för stöd till kreditinstitut har till uppgift att pröva ansökningar enligt 9 § tredje stycket lagen (1995:1571) om insättningsgaranti och överklaganden enligt 25 §. Förordning (2015:1040)

5 §

  Ärenden som avses i 9 § tredje stycket och 25 § lagen (1995:1571) om insättningsgaranti ska handläggas skyndsamt samma lag. Förordning (2015:1040)