Lag (2009:121) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar

1 av 10 paragraf (10 %) har ändrats i lag (2009:121) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar sedan utfärdandet (t.om. SFS 2010:1577). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-01


7 §

  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om
   1. tillstånd och villkor för att bedriva utbildning enligt denna lag,
   2. utbildningens innehåll,
   3. kompetenskrav för utbildare,
   4. anordnande av kunskapsprov,
   5. tillsyn, och
   6. avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt denna lag och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från kravet på tillstånd enligt 2 § och tillsyn enligt 6 §. Lag (2010:1577)