Förordning (2009:1216) med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten

0 av 35 paragrafer (0 %) har ändrats i förordning (2009:1216) med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten sedan utfärdandet.

Förordning (2009:1216) med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten upphävdes 2011-07-01 genom SFS 2011:130


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i förordning (2009:1216) med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten .