Förordning (2009:1237) om timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet

1 av 3 paragraf (33 %) har ändrats i förordning (2009:1237) om timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1632). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2019-10-14


2 §

  Timkostnadsnormen för den som är godkänd för F-skatt är 1 380 kronor exklusive mervärdesskatt.

Timkostnadsnormen för den som inte är godkänd för F-skatt är 1 050 kronor exklusive mervärdesskatt. Förordning (2018:1632)