Förordning (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk

10 av 15 paragrafer (67 %) har ändrats i förordning (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:2068). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2019-08-23


2 §

  Länsstyrelsen i Stockholms län ansvarar för uppföljningen av förvaltningsmyndigheters tillämpning av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Första stycket gäller inte sådan uppföljning som omfattas av 3 §. Förordning (2010:196)

4 §

  Ansökningar enligt 7 § lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk prövas av regeringen årligen. En sådan ansökan ska ha kommit in till Regeringskansliet senast den 1 mars.

Vid prövningen av om en kommun efter ansökan ska få ingå i ett förvaltningsområde, ska hänsyn tas till om det finns ett uttalat intresse från berörda minoriteter för att kommunen ska ingå i förvaltningsområdet. Det är kommunen som ska visa att ett sådant intresse finns hos den berörda minoriteten i kommunen. Förordning (2018:1967)

6 §

  Statsbidrag enligt denna förordning lämnas, i mån av tillgång på medel, till landstingen i Dalarnas län, Gävleborgs län, Jämtlands län, Jönköpings län, Norrbottens län, Skåne län, Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Västerbottens län, Västernorrlands län, Västmanlands län, Västra Götalands län, Örebro län och Östergötlands län. Förordning (2017:1292)

7 §

  Statsbidrag enligt denna förordning lämnas, i mån av tillgång på medel, också till den kommun som regeringen med stöd av 7 § lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk beslutat ska få ingå i ett förvaltningsområde.

Vilka kommuner som ingår i ett sådant förvaltningsområde framgår av bilagan till denna förordning.
Förordning (2010:196)

9 §

  Statsbidrag till en kommun beräknas med utgångspunkt i dels ett grundbelopp om 660 000 kronor, dels antalet invånare i kommunen den 31 mars året innan bidraget betalas ut.

En kommun med
   - mindre än 50 000 invånare får 1 grundbelopp,
   - upp till 80 000 invånare får 1,5 grundbelopp,
   - upp till 100 000 invånare får 2 grundbelopp,
   - upp till 400 000 invånare får 3 grundbelopp, och
   - 400 000 invånare eller mer får 4 grundbelopp.

En kommun som ingår i två eller tre förvaltningsområden får utöver grundbeloppen ett särskilt bidrag om 500 000 kronor.
Förordning (2018:1967)

10 §

  Statsbidraget till ett landsting är 250 000 kronor.
Förordning (2010:196)

10 a §

  Statsbidraget enligt 9 eller 10 § får sättas ned om kommunen eller landstinget inte har förbrukat hela bidragsbeloppet för närmast föregående bidragsår.

Nedsättning enligt första stycket ska göras med ett belopp som motsvarar högst det belopp som inte har förbrukats.
Bidraget får dock inte sättas ned om kommunen eller landstinget visar att medlen, helt eller delvis, ska användas för sådana särskilda merkostnader eller åtgärder för att stödja användningen av finska, meänkieli och samiska som inte kommer att täckas av närmast följande års statsbidrag.
Förordning (2014:1543)

11 §

  Sametinget ska pröva frågor om statsbidrag till de kommuner som ingår i förvaltningsområdet för samiska och till landstingen i Dalarnas län, Jämtlands län, Norrbottens län, Stockholms län, Västerbottens län och Västernorrlands län. Länsstyrelsen i Stockholms län ska pröva frågor om statsbidrag till övriga kommuner och landsting. Bidragen ska betalas ut senast den 1 april varje bidragsår.
Förordning (2018:2068)

13 §

  Länsstyrelsen i Stockholms län får meddela ytterligare föreskrifter om redovisning enligt 12 § och föreskrifter om verkställighet av 10 a §. Förordning (2011:1530)

14 §

  Beslut av Länsstyrelsen i Stockholms län enligt denna förordning får inte överklagas. Inte heller beslut av Sametinget enligt denna förordning får överklagas.


Övergångsbestämmelser

2010:196
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2010.
   2. Statsbidrag för bidragsåret 2010 till landstinget i Västra Götalands län och de kommuner som anges i bilagan till förordningen ska betalas ut senast den 1 juli 2010.

2010:1991
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2011.
   2. Statsbidrag till följd av denna förordning för bidragsåret 2011 till landstinget i Gävleborgs län, Göteborgs kommun, Hofors kommun, Kalix kommun, Skinnskattebergs kommun, Sundbybergs kommun och Umeå kommun, ska betalas ut senast den 1 april 2011.

2011:1530
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.
   2. De nya bestämmelserna i 10 a § tillämpas första gången i fråga om statsbidrag som betalas ut för bidragsåret 2013.

2014:1543
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2015.
   2. Bestämmelsen i 10 a § tillämpas för landsting första gången i fråga om statsbidrag som betalas ut för bidragsåret 2016.

Bilaga

Förteckning över kommuner som med stöd av 7 § lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk ingår i ett förvaltningsområde

Kommun      Förvaltningsområde
Borlänge kommun    Finska
Borås kommun    Finska
Degerfors kommun  Finska 
Dorotea kommun     Samiska
Enköpings kommun  Finska   
Fagersta kommun   Finska
Finspångs kommun  Finska
Gislaveds kommun  Finska
Gävle kommun     Finska
Göteborgs kommun   Finska
Hofors kommun     Finska
Hällefors kommun  Finska  
Järfälla kommun   Finska
Kalix kommun     Finska och meänkieli
Karlskoga kommun   Finska
Kramfors kommun    Finska
Krokoms kommun     Samiska
Laxå kommun    Finska
Lindesbergs kommun  Finska
Ludvika kommun    Finska 
Luleå kommun     Finska, samiska och meänkieli
Malmö kommun    Finska
Mariestads kommun  Finska
Motala kommun     Finska
Norrköpings kommun  Finska 
Norrtälje kommun   Finska
Nykvarns kommun    Finska
Oxelösunds kommun  Finska
Sandvikens kommun   Finska
Skellefteå kommun  Finska
Skinnskattebergs kommun  Finska 
Skövde kommun     Finska
Smedjebackens kommun  Finska
Stockholms kommun  Samiska och meänkieli
Sundbybergs kommun  Finska 
Sundsvalls kommun   Finska och samiska
Surahammars kommun   Finska
Söderhamns kommun  Finska
Trelleborgs kommun  Finska
Trollhättans kommun   Finska
Trosa kommun     Finska
Uddevalla kommun   Finska
Umeå kommun     Finska
Vindelns kommun    Samiska
Västerås kommun    Finska 
Åsele kommun    Samiska
Örebro kommun    Finska 
Örnsköldsviks kommun  Finska och samiska
Förordning (2018:2068)