Förordning (2009:131) om utbildning inom yrkeshögskolan som uppdragsutbildning

2 av 9 paragrafer (22 %) har ändrats i förordning (2009:131) om utbildning inom yrkeshögskolan som uppdragsutbildning sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1042). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2019-10-24


5 §

  I fråga om uppdragsutbildning tillämpas förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan med undantag av 1 kap. 1-8 §§, 2 kap. 2, 5 och 6 §§, 3 kap., 4 kap. 2 § första stycket 2, 5 kap., 6 kap. och 8 kap. 2 § andra stycket 1.

I fråga om behörighetsgivande förutbildning inom yrkeshögskolan som bedrivs som uppdragsutbildning enligt denna förordning tillämpas förordningen (2017:13) om behörighetsgivande förutbildning inom yrkeshögskolan med undantag av 1 § första meningen och 2 och 4 §§ samt med de undantag som följer av första stycket. Vid tillämpningen av den förordningen ska det med den ordinarie utbildningen förstås den ordinarie uppdragsutbildningen.
Förordning (2018:1042)

6 §

  Den ansvariga utbildningsanordnare som enligt 2 kap. 3 § första stycket förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan ansvarar för att utbildningen genomförs ska även ansvara för att uppdragsutbildningen genomförs enligt denna förordning.

Ledningsgruppen för utbildningen, som enligt 4 kap. 2 § första stycket 1 förordningen om yrkeshögskolan ska se till att utbildningen genomförs, ska även se till att uppdragsutbildningen genomförs enligt denna förordning.
Förordning (2017:14)