Förordning (2009:131) om utbildning inom yrkeshögskolan som uppdragsutbildning

3 av 9 paragrafer (33 %) har ändrats i förordning (2009:131) om utbildning inom yrkeshögskolan som uppdragsutbildning sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:299). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


5 §

  I fråga om uppdragsutbildning tillämpas förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan med undantag av 1 kap. 1-8 §§, 2 kap. 2, 5 och 6 §§, 3 kap., 4 kap. 2 § första stycket 2, 5 kap., 6 kap. och 8 kap. 2 § andra stycket 1.

I fråga om behörighetsgivande förutbildning inom yrkeshögskolan som bedrivs som uppdragsutbildning enligt denna förordning tillämpas förordningen (2017:13) om behörighetsgivande förutbildning inom yrkeshögskolan med undantag av 1 § första meningen och 2 och 4 §§ samt med de undantag som följer av första stycket. Vid tillämpningen av den förordningen ska det med den ordinarie utbildningen förstås den ordinarie uppdragsutbildningen.
Förordning (2018:1042)

6 §

  Den ansvariga utbildningsanordnare som enligt 2 kap. 3 § första stycket förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan ansvarar för att utbildningen genomförs ska även ansvara för att uppdragsutbildningen genomförs enligt denna förordning.

Ledningsgruppen för utbildningen, som enligt 4 kap. 2 § första stycket 1 förordningen om yrkeshögskolan ska se till att utbildningen genomförs, ska även se till att uppdragsutbildningen genomförs enligt denna förordning.
Förordning (2017:14)

8 §

  Om uppdragsgivaren är svenska staten, en svensk kommun, en svensk region eller en motsvarande offentlig uppdragsgivare från ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), ska uppdraget avse
   1. personalutbildning,
   2. utbildning som behövs av arbetsmarknadsskäl,
   3. utbildning som behövs av biståndspolitiska skäl, eller
   4. utbildning som utgör ett led i rehabilitering av en enskild.

När det inte är fråga om en offentlig uppdragsgivare ska uppdraget avse
   1. personalutbildning som är ägnad att få betydelse för de studerandes arbete åt uppdragsgivaren, eller
   2. utbildning som behövs av arbetsmarknadsskäl. Förordning (2020:299)

Whoops, looks like something went wrong.