Förordning (2009:1396) om stöd till företag med avlägset belägen djurhållning för vissa veterinärkostnader

3 av 11 paragrafer (27 %) har ändrats i förordning (2009:1396) om stöd till företag med avlägset belägen djurhållning för vissa veterinärkostnader sedan utfärdandet (t.om. SFS 2015:1012). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-19


2 §

  Stöd enligt denna förordning lämnas som ett stöd av mindre betydelse enligt kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn. Förordning (2015:1012)

3 §

  Frågor om stöd prövas av Statens jordbruksverk.
Förordning (2015:1012)

9 a §

  Jordbruksverket ska föra de register som avses i artikel 6.4 i kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013.

Jordbruksverket ska lämna de upplysningar till företaget som framgår av artikel 6.1 i den förordningen. Förordning (2015:1012)

Whoops, looks like something went wrong.