Förordning (2009:1421) om skyldighet för kommuner att lämna statistiska uppgifter om kommunalt vårdnadsbidrag

0 av 3 paragrafer (0 %) har ändrats i förordning (2009:1421) om skyldighet för kommuner att lämna statistiska uppgifter om kommunalt vårdnadsbidrag sedan utfärdandet.

Förordning (2009:1421) om skyldighet för kommuner att lämna statistiska uppgifter om kommunalt vårdnadsbidrag upphävdes 2016-02-01 genom SFS 2015:966


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i förordning (2009:1421) om skyldighet för kommuner att lämna statistiska uppgifter om kommunalt vårdnadsbidrag .
Whoops, looks like something went wrong.