Förordning (2009:1462) om vissa frågor inom premiepensionssystemet

2 av 2 paragrafer (100 %) har ändrats i förordning (2009:1462) om vissa frågor inom premiepensionssystemet sedan utfärdandet (t.om. SFS 2010:1739). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


1 §

  De medel som Pensionsmyndigheten tillfälligt ska förvalta enligt 64 kap. 15 § socialförsäkringsbalken ska placeras
   1. på räntebärande konto i Riksgäldskontoret,
   2. i skuldförbindelser utfärdade av staten,
   3. i säkerställda obligationer enligt lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer, eller
   4. i statsgaranterade skuldförbindelser som omfattas av förordningen (2008:819) om statliga garantier till banker m.fl. Förordning (2010:1739)

2 §

  Pensionsmyndigheten får meddela föreskrifter om uttaget av avgifter enligt 64 kap. 45 § socialförsäkringsbalken.
Förordning (2010:1739)

Whoops, looks like something went wrong.