Förordning (2009:1466) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2010

2 av 3 paragrafer (67 %) har ändrats i förordning (2009:1466) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2010 sedan utfärdandet (t.om. SFS 2009:1580). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2009:1466) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2010 upphävdes 2010-10-01 genom SFS 2010:1091


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


1 §

  Har upphävts genom förordning (2009:1580)

3 §

  Har upphävts genom förordning (2009:1580)

Whoops, looks like something went wrong.