Förordning (2009:1561) om extra ersättning till kommuner 2010 för att påskynda utlänningars etablering på arbetsmarknaden

1 av 11 paragraf (9 %) har ändrats i förordning (2009:1561) om extra ersättning till kommuner 2010 för att påskynda utlänningars etablering på arbetsmarknaden sedan utfärdandet (t.om. SFS 2010:263). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2009:1561) om extra ersättning till kommuner 2010 för att påskynda utlänningars etablering på arbetsmarknaden upphävdes 2020-06-01 genom SFS 2020:142


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-16


4 §

  Extra ersättning enligt 3 § första stycket 2 lämnas för personer som inom en tolvmånadersperiod
   1. har haft arbetspraktik eller arbete genom anställning i minst fem månader på minst halvtid, eller
   2. har uppnått minst betyget Godkänt i svenskundervisning för invandrare (sfi) eller motsvarande utbildning enligt 13 kap.
skollagen (1985:1100) enligt
      a) kurs B på studieväg 1,
      b) kurs C på studieväg 2, eller
      c) kurs D på studieväg 3.
Förordning (2010:263)

Whoops, looks like something went wrong.