Förordning (2009:1562) om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2010 års val

0 av 1 paragrafer (0 %) har ändrats i förordning (2009:1562) om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2010 års val sedan utfärdandet.

Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i förordning (2009:1562) om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2010 års val .
Whoops, looks like something went wrong.