Förordning (2009:201) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete

2 av 4 paragrafer (50 %) har ändrats i förordning (2009:201) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete sedan utfärdandet (t.om. SFS 2014:1459). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-26


2 §

  Har upphävts genom förordning (2014:1459)

4 §

  Skatteverket får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete. Förordning (2014:1459)