Lag (2009:260) om upphävande av lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap

0 av 5 paragrafer (0 %) har ändrats i lag (2009:260) om upphävande av lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap sedan utfärdandet.

Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i lag (2009:260) om upphävande av lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap .