Förordning (2009:264) om hindersprövning för vigsel inför svensk vigselförrättare utomlands

1 av 8 paragraf (13 %) har ändrats i förordning (2009:264) om hindersprövning för vigsel inför svensk vigselförrättare utomlands sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1043). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-17


8 §

  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om utfärdande av intyg enligt 6 § får dock inte överklagas. Förordning (2018:1043)