Förordning (2009:279) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan

3 av 14 paragrafer (21 %) har ändrats i förordning (2009:279) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan sedan utfärdandet (t.om. SFS 2011:558). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2009:279) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan upphävdes 2012-01-01 genom SFS 2011:1162


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-01


9 §

  Har upphävts genom förordning (2011:184)

12 §

  Myndigheten för yrkeshögskolan ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101) och internrevisionsförordningen (2006:1228).
Förordning (2010:1332)

13 §

  Myndigheten för yrkeshögskolan får av en utbildningsanordnare som bedriver utbildning inom yrkeshögskolan som uppdragsutbildning ta ut avgifter för
   1. studiedokumentation och administration för uppdragsutbildningen med 2 400 kronor per utbildningsintag, och
   2. tillsyn över och uppföljning av uppdragsutbildning som endast i mindre omfattning är integrerad i en utbildning inom yrkeshögskolan med 23 000 kronor per ärende.
Förordning (2011:558)