Förordning (2009:313) om statsbidrag för utveckling av matematikundervisning

3 av 14 paragrafer (21 %) har ändrats i förordning (2009:313) om statsbidrag för utveckling av matematikundervisning sedan utfärdandet (t.om. SFS 2011:537). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2009:313) om statsbidrag för utveckling av matematikundervisning upphävdes 2017-07-01 genom SFS 2017:340


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-06


2 §

  Statsbidrag får lämnas i mån av tillgång till medel.
Förordning (2009:1457)

3 §

  Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas till den som är huvudman för grundskola, grundsärskola, specialskola eller sameskola.

En sådan huvudman som avses i första stycket benämns i denna förordning skolhuvudman.

Statsbidraget ska användas i den verksamhet som avses i första stycket. Statsbidrag får lämnas för att användas i hela skolhuvudmannens verksamhet eller i en väl avgränsad del av den. Förordning (2011:537)

7 §

  Varje elev som undervisas i den verksamhet som ansökan avser berättigar till ett statsbidrag med högst 3 000 kronor.
Förordning (2009:1457)

Whoops, looks like something went wrong.