Förordning (2009:315) om samtjänst vid medborgarkontor

1 av 8 paragraf (13 %) har ändrats i förordning (2009:315) om samtjänst vid medborgarkontor sedan utfärdandet (t.om. SFS 2015:928). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2009:315) om samtjänst vid medborgarkontor upphävdes 2019-06-01 genom SFS 2019:214


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-06


3 §

  En arbets- eller uppdragstagare som omfattas av ett särskilt avtal enligt 5 § lagen (2004:543) om samtjänst vid medborgarkontor får i respektive statlig myndighets namn
   1. i enklare fall besluta i ärenden om äldreförsörjningsstöd eller bostadstillägg enligt socialförsäkringsbalken,
   2. i enklare fall besluta i ärenden om resebidrag i form av ersättning för resa och logi enligt förordningen (2015:500) om resebidrag, och
   3. i enklare fall besluta i ärenden om utfärdande av identitetskort enligt lagen (2015:899) om identitetskort för folkbokförda i Sverige. Förordning (2015:928)

Whoops, looks like something went wrong.