Förordning (2009:41) om statlig finansiering genom Almi Företagspartner AB och bolag som ingår i dess koncern

0 av 45 paragrafer (0 %) har ändrats i förordning (2009:41) om statlig finansiering genom Almi Företagspartner AB och bolag som ingår i dess koncern sedan utfärdandet.

Förordning (2009:41) om statlig finansiering genom Almi Företagspartner AB och bolag som ingår i dess koncern upphävdes 2013-01-15 genom SFS 2012:872


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i förordning (2009:41) om statlig finansiering genom Almi Företagspartner AB och bolag som ingår i dess koncern .
Whoops, looks like something went wrong.