Förordning (2009:555) om uppgiftsskyldighet enligt lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag

3 av 4 paragrafer (75 %) har ändrats i förordning (2009:555) om uppgiftsskyldighet enligt lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag sedan utfärdandet (t.om. SFS 2009:1202). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2009:555) om uppgiftsskyldighet enligt lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag upphävdes 2016-02-01 genom SFS 2015:965


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-18


1 §

  Denna förordning innehåller föreskrifter om vilka uppgifter som Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och arbetslöshetskassorna ska lämna till den kommunala nämnd (nämnden) som handlägger ärenden om vårdnadsbidrag enligt 15 § lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag.
Förordning (2009:1202)

2 §

  Nämnden har rätt att hos Försäkringskassan ta del av följande uppgifter om enskilda:
   1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
   2. att föräldrapenning med anledning av barnets födelse har betalats ut för minst 250 hela dagar,
   3. om en sådan ersättning som anges i 5 § första stycket 1 eller 3-6 lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag betalas ut,
   4. vilken ersättning enligt 3 som har beviljats, och
   5. under vilken tidsperiod en ersättning enligt 3 betalas ut eller har betalats ut.

Om det finns skäl för det ska Försäkringskassan på eget initiativ lämna uppgifter som avses i första stycket.
Förordning (2009:1202)

4 §

  Nämnden har rätt att hos Pensionsmyndigheten ta del av följande uppgifter om enskilda:
   1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
   2. om en sådan ersättning som anges i 5 § första stycket 7 och 8 lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag betalas ut,
   3. vilken ersättning enligt 2 som har beviljats, och
   4. under vilken tidsperiod en ersättning enligt 2 betalas ut eller har betalats ut.

Om det finns skäl för det ska Pensionsmyndigheten på eget initiativ lämna uppgifter som avses i första stycket.
Förordning (2009:1202)