Förordning (2009:560) om statsbidrag för insatser som främjar jämställdhet i högskolan

0 av 7 paragrafer (0 %) har ändrats i förordning (2009:560) om statsbidrag för insatser som främjar jämställdhet i högskolan sedan utfärdandet.

Förordning (2009:560) om statsbidrag för insatser som främjar jämställdhet i högskolan upphävdes 2015-07-01 genom SFS 2015:248


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i förordning (2009:560) om statsbidrag för insatser som främjar jämställdhet i högskolan .